کتاب جان، معرفی و توزیع کتاب های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

| |
۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

کتاب اثر انگشت : خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات

خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات همراه با بیانات امام و رهبری

تعداد
%10
قیمت:
15000 تومان
تخفیف:
%10
قیمت:
13500 تومان

اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات؛ همراه با بیانات امام و رهبری کاری از موسسه فرهنگی حماسه ۱۷ است که خاطرات و وصیت‌های شهدای بزرگوار ایران اسلامی را درباره انتخابات روایت کرده است.

انتخابـات در ایـران، مظهـر اراده ملـی و مردم سالاری دینـی بـوده و از اهمیـت فوق العـاده‌ای برخـوردار اسـت. در هـر برهـه از تاریـخ انقلاب شـکوهمند اسـامی و عمـر پربرکـت آن، بـا نزدیک شـدن به روزهای انتخابات، تب و تاب بحث‌های سیاسـی بـر سـر موضوعاتـی چـون شـرکت یـا عـدم شـرکت در ایـن نمایـش ملـی ـ سیاسـی، سـوابق کاندیداهـا، شـعارها و برنامه‌هایشـان و سـرانجام انتخـاب اصلـح، در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بالا می گیـرد و گرمـای آن بـه اوج خـود می‌رسـد.

در ایـن میـان دشـمنان قسـم خـورده انقلاب نیـز دسـت روی دسـت نمی‌گذارنـد. آنهـا با شناخت و درک صحیح نقـش حیاتـی انتخابـات در اسـتحکام پایه‌هـای نظـام جمهـوری اسلامی، از یـک سـو تمامـی تـوان خـود را برای کمرنگ کردن حضور ملت در پای صندوق‌های رأی به میدان می‌آورنـد و از سـوی دیگـر می‌کوشـند تـا بـا اثرگـذاری بـر آرای احـاد ملـت، آنهـا را از انتخـاب گزینـه‌ای همسـو بـا آرمان‌هـای امام (ره) و انقلاب دور کنند.

از آن جـا کـه شـهدا بـرای همیشـه و بـه تأسـی از سـید و سالارشان؛ حضـرت مصباح الهـدی (ع) چراغ‌هـای روشـن در ظلمـت دنیـای مـادی هسـتند، راه و رسم شـان در همـه عرصه‌هـا از جملـه عرصـه مشـارکت سیاسـی می‌تواند سرمشـق و الگویی مناسـب باشد.

اثـر انگشـت حاصـل تلاش دسـته جمعی خادمـان شـهدا در مـدت زمـان محـدودی اسـت کـه کوشـیده در قالـب خاطـرات و وصایایـی با موضـوع انتخابـات، کلیـد واژه‌هـای حضـور، انتخـاب و شـهید را بـه هـم پیونـد بزنـد. همچنیـن کتـاب بـه فرمایشـات امام راحل (ره) و مقـام معظـم رهبـری (مد ظله) در این موضوع مزین اسـت.

بخشی از کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات

تیک تـاک عقربه‌هـای سـاعت را می‌شـنوید؟ دارد ثانیـه بـه ثانیـه نزدیک‌مـان می‌کنـد. نزدیـک و نزدیک‌تـر بـه یـک روز سرنوشت سـاز و دریـادماندنی.

بایـد کمـر بسـت و آمـاده جهـاد شـد. میـدان، میـدان جنگ نیسـت؛ اما هسـت و سـنگر نزدیک من و تو؛ پشـت خاکریز نیسـت که پای صندوق‌های رأی اسـت.

کـه گفتـه کارزار پایـان یافتـه؟ ایـن جبهـه هنـوز سـرباز می‌خواهـد. سـربازانی کـه تیـزی تیـر انتخاب‌شـان چشـم اسـتکبار را از حدقـه بیرون بیاورد، تا کور شود هر آن که بزرگی ایران و ایرانی را نتواند دید.

دشـمن، چشـم انتظـار بمانـد تـا بـار دیگـر حیـرت‌زده شـود از حماسه‌سـازی یـک ملـت؛ ملتـی کـه امام او، حماسـی‌ترین پیر دهر، مامـش حماسـه‌پرورترین مـادر و حماسـه‌هایش خواندنی تریـن حماسـه‌های دنیاست.

روایـتِ ایـن بـار، حماسـه سیاسـی آنانـی اسـت کـه رفتنـد تـا امتـداد خون‌شـان اثر‌انگشـت ‌من و تو باشـد.

مشخصات کالا
وزن 180 g
نویسنده

موسسه فرهنگی حماسه ۱۷

ناشر

حماسه یاران

تعداد صفحه

قطع

نوع جلد

شومیز / جلد نرم

شابک

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اثر انگشت : خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید این‌ها را هم دوست داشته باشید

کالاهای مرتبط

رفتن به بالای صفحه

تمامی حقوق و مزایای این سایت متعلق به کتاب جان می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد شد.